Konferencja: Literatura polska na Ziemiach Ukrainy

Konferencja Literatura polska na ziemiach Ukrainy w dniu 19 maja 2016 r. została połączona z posiedzeniem Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Klturowych.

Sesja naukowa poświęcona była badaniom śladów literatury polskiej na ziemiach ukraińskich. Poszczególne referaty omawiały twórczość pisarzy polskich, którzy mieszkali i tworzli na terenie dzisiejszej Ukrainy bądź w swej twórczości poruszali tematykę ukraińską. Jeden z referatów przedstawiał zarys sytucji Polaków, mieszkających na terenie Związku Radzieckiego w latach 20 i 30. XX wieku.
Zadaniem sesji było również pokazanie bogactwa dziedzictwa literackiego, czy szerzej kulturowego Polaków, żyjących na terenach obecnej Ukrainy. Dzięki obecności referentów i z Polski i Ukrainy była możliwość wymiany myśli oraz przedstawienia różnych punktów widzenia.