XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna MOTROL 2016

W dniach 5 i 6 lipca w Pałacu Czartoryskich przy Placu Litewskim odbyła się XIV Konferencja „Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa MOTROL”.

Celem Konferencji była analiza i ocena stanu wiedzy dotyczącej podstawowych problemów motoryzacji rolnictwa, postępu nauki z tej dziedziny, racjonalnego wykorzystania energii w różnych gałęziach działalności polskich, ukraińskich i innych zagranicznych ośrodków naukowych zajmujących się motoryzacją i energetyką.

Komitet organizacyjny
prof. Andrzej Kusz-przewodniczący
prof. Eugeniusz Krasowski- wiceprzewodniczący
prof. Jan Gliński
prof. Stanisław Sosnowski
prof. Wołodymyr Snitynski
prof. Stanisław Nikołajenko
prof. Andrzej Marszczuk
prof. Stepan Kovalyshyn
prof. Henryk Sobczuk
prof. Jerzy Grudziński


Współorganizatorzy:
– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
– Narodowy Uniwersytet Biologicznycg Źródeł Energii i Wykorzystania Przyrody w Kijowie
– Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach
– Wyższa Szkoła Inżynieryjno- Ekonomiczna w Rzeszowie