Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BIOPHYS SPRING 2016

Celem cyklicznych Międzynarodowych Warsztatów dla Młodych Pracowników Naukowych ,,BioPhys Spring’ jest wymiana doświadczeń naukowych, doskonalenie warsztatu pracy naukowej, umiejętności prezentacji wyników badań, integracja środowiska naukowego oraz tworzenie powiązań sieciowych młodych naukowców zajmujących się zastosowaniem fizyki do badania obiektów biologicznych.
W ramach warsztatów odbyły się wykłady zaporoszonych gości oraz ustne prezentacje wszystkich uczestników warsztatów.
Spotkanie miało na celu kształcenie młodych naukowców i wymianę doświadczeń naukowych w dziedzinie agrofizyki, jak również wykorzystania fizyki w naukach z pogranicza biologii, chemii, mikrobiologii, systemów rolno-spożywczych, energetyki i innych. W warsztatach uczestniczyli młodzi naukowcy uczestnicy Studiów Doktoranckich, w tym z Instytutu Agrofizyki PAN oraz doświadczeni pracownicy naukowi z Czech University of Life Sciences w Pradze, Szent Istvan University w Godollo z Węgier, Slovak University of Agriculture w Nittrze ze Słowacji.

Termin i miejsce konferencji:
05-06 maja 2016r. Praga, Czechy

Organizator/ współorganizator konferencji:
– Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic;
– Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie;
– Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie;
– Szent Istvan University Godollo, Hungary;
– Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic;