PODZIEL SIĘ NAUKĄ

Lubelskie Towarzystwo Naukowe wraz z Fundacją Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Instytutem Współpracy Nauki i Biznesu realizuje projekt pn. Lubelskie Forum Popularyzacji Nauki „Podziel się nauką”. Forum stanowi nowatorski, interdyscyplinarny projekt popularyzacyjny, którego głównym założeniem jest podjęcie zagadnień związanych z szeroko rozumianą nauką oraz przedstawienie ich różnym grupom społecznym z terenu województwa lubelskiego w przystępny i atrakcyjny sposób. Przedsięwzięcie, zakładające upowszechnianie i promocję nauki, adresowane jest głównie do dzieci, młodzieży oraz seniorów, co poza aspektem popularyzatorskim przyczyni się także do integracji pokoleń oraz stworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wykładach, spotkaniach inspirujących, spotkaniach otwartych w szkołach, konkursach wiedzy oraz piknikach naukowych, które odbędą się w ramach projektu.
Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

Tematyka projektu obejmuje dziedziny humanistyczne, inżynieryjno-techniczne, społeczne oraz nauki ścisłe i przyrodnicze. Mamy nadzieję, że dzięki Forum osiągniemy cele, którymi są między innymi: popularyzowanie nauki w województwie lubelskim, zainspirowanie do zdobywania wiedzy i rozwoju naukowego, podniesienie kompetencji młodzieży z lubelskich szkół, wypromowanie osiągnięć lubelskich naukowców, nauka poprzez zabawę – rozbudzenie w dzieciach chęci do zgłębiania wiedzy, zachęcenie młodzieży do rozwijania kariery naukowej, komunikacja naukowa, wypromowanie innowacji mających wpływ na nasze codzienne życie, zbudowanie świadomości społecznej na temat wyzwań naukowych, społecznych i środowiskowych, rozbudzenie zainteresowania nauką i technologią.

Projekt pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka, JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka, JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego, JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr. hab. Wojciecha Załuski, Wojewody Lubelskiego Krzysztofa Komorskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie Tomasza Szabłowskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego