WŁADZE

Prezydium Zarządu Towarzystwa

prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk

Prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
Urodzony 16 maja 1947 w Żółkiewce. Polski inżynier elektrotechnik, profesor nauk technicznych. Przez wiele lat był prorektorem Politechniki Lubelskiej. Absolwent Technikum Energetycznego w Lublinie (1966). W 1970 ukończył studia z zakresu elektrotechniki w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie, zaś w 1977 z zakresu matematyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki

Wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
Urodzony w 1950 roku w Zamościu. Absolwent Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Lublinie. Naukowiec i nauczyciel akademicki, należy do grona wybitnych współczesnych polskich zootechników.

ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek

Wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
Urodzony 9 listopada 1945 roku w Grudziądzu. Polski duchowny rzymskokatolicki, marianin, profesor nauk humanistycznych, filozof, etyk, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1998-2004.

dr hab. Honorata Jakuszko, prof. UMCS

Sekretarz Generalny LTN

prof. dr hab. Janusz Kocki

Zastępca Sekretarza Generalnego

dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL

Członek ZG ds. Wydawnictw

prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Delegat ds. Regionalnych Towarzystw Naukowych

Członkowie Zarządu Towarzystwa

• prof. dr hab. Ewa Bojar – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

• prof. dr hab. Leszek Leszczyński – Przewodniczący Wydziału I

• dr Henryk Kowalski – Sekretarz Wydziału I

• prof. dr hab. Krzysztof Szkucik – Przewodniczący Wydziału II

• dr hab. Grzegorz Borsuk, prof. UP – Sekretarz Wydziału II

• prof. dr hab. Irena Malinowska – Przewodnicząca Wydziału III

• dr Tomasz Pikula – Sekretarz Wydziału III

• prof. dr hab. inż. Jarosław Sikora – Przewodniczący Wydziału IV

• dr inż. Joanna Kozieł – Sekretarz Wydziału IV

• prof. dr hab. Ryszard Antoni Dębicki – Przewodniczący Wydziału V

• dr hab. Andrzej Plak, prof. uczelni – Sekretarz Wydziału V

• ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha – Przewodniczący Wydziału VI

• dr Marta Lizut – Sekretarz Wydziału VI

• dr hab. Małgorzata Łuszczyńska, prof. UMCS – Przedstawiciel Członków Korespondentów

• dr hab. Waldemar Paszkiewicz, prof. uczelni – Przedstawiciel Członków Korespondentów

Komisja Rewizyjna

• prof. dr hab. Ewa Bojar – Przewodnicząca Komisji

• prof. dr hab. Elżbieta Pełczyńska – Członek Komisji

• prof. dr hab. Marian Semczuk – Członek Komisji

• dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. UMCS – Członek Komisji

• dr inż. Krystyna Schabowska – Członek Komisji

• o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk -Członek Komisji

Władze Wydziałowe

Wydział I Nauk Humanistycznych

• prof. dr hab. Leszek Leszczyński – Przewodniczący

• dr hab. Piotr Krzyżanowski, prof. UMCS – Wiceprzewodniczący

• dr Henryk Kowalski – Sekretarz

• prof. dr hab. Katarzyna Dudka – Członek Zarządu

  • prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska – Członek Zarządu

Wydział II Nauk Biologicznych

• prof. dr hab. Krzysztof Szkucik – Przewodniczący

• prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak – Wiceprzewodnicząca

• prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka – Wiceprzewodniczący

• dr hab. Grzegorz Borsuk, prof. UP – Sekretarz

• dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS  – Członek Zarządu

Wydział III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych

• prof. dr hab. Irena Malinowska – Przewodnicząca

• prof. dr hab. Elżbieta Jartych – Wiceprzewodniczący

• dr Tomasz Pikula – Sekretarz

• prof. dr hab. Lucyna Hołysz – Członek Zarządu

• prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska – Członek Zarządu

Wydział IV Nauk Technicznych

• prof. dr hab. inż. Jarosław Sikora – Przewodniczący

  • prof. dr hab. inż. Kazimierz Zaleski – Wiceprzewodniczący

• dr inż. Joanna Kozieł – Sekretarz

• dr hab. inż. Grzegorz Komarzyniec, prof. uczelni – Członek Zarządu

• dr inż. Jacek Majewski – Członek Zarządu

Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych

• prof. dr hab. Ryszard Antoni Dębicki – Przewodniczący

• dr hab. Przemysław Mroczek, prof. uczelni – Wiceprzewodniczący

• dr hab. Andrzej Plak, prof. uczelni – Sekretarz

• dr hab. Piotr Zagórski, prof. uczelni – Członek Zarządu

• dr inż. Henryk Galant – Członek Zarzadu

Wydział VI Nauk Teologicznych

• ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha – Przewodniczący

• ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL – Wiceprzewodniczący

• dr Marta Lizut – Sekretarz

• ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski – Członek Zarządu

• ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda – Członek Zarządu