Osobowości Lubelskiej Nauki

Lubelskie Towarzystwo Naukowe, podejmując inicjatywę zmierzającą do prezentowania, w formie wydarzeń okolicznościowych, naukowców związanych z regionem lubelskim, którzy wnieśli znaczący wkład
w rozwój różnych dyscyplin naukowych i tym samym przyczynili się do propagowania Lubelszczyzny zarówno w kraju jak i za granicą, zorganizowało pierwsze z planowanych spotkań w ramach cyklu „Osobowości Lubelskiej Nauki”. Poświęcone ono było sylwetce Pani Profesor dr hab., dr h.c., Laury Kaufman, która w latach 1959 – 1965 pełniła funkcję prezesa LTN – prezesa założyciela.  Podczas spotkania przedstawiono dokonania naukowe Profesor L. Kaufman (1889 -1972) oraz aktualne badania z zakresu genetyki zwierząt prowadzone przez Jej następców. Dwa wykłady tematyczne prowadzone przez specjalistów tej dziedziny, przybliżyły osobę Pani Profesor młodszym słuchaczom, prezentując dorobek i dziedzictwo naukowe Profesor L. Kaufman, wykładowcami byli: Prof. dr hab. Magdalena Gryzińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Dr hab. Kornel Kasperek Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wśród zaproszonych były również dwie osoby, które miały kontakty osobiste z Panią Profesor. Wykłady  poprzedziło uroczyste złożenie kwiatów na grobie Profesor Laury Kaufman na cmentarzu przy ul. Lipowej, przez delegację władz Towarzystwa. Wydarzenie miało miejsce 16 maja 2024 r. w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, w 135 rocznicę urodzin Profesor Laury Kaufman.

Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie „Lubelskie Smakuj Życie!”