PRODUKCJA ZWIERZĘCA –
POTRZEBA CZY ZAGROŻENIE
DLA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Fundacja Rozwoju KUL oraz Instytut Współpracy Nauki i Biznesu serdecznie zapraszają na  „Spotkanie z Autorytetem Naukowym” w ramach projektu Lubelskie Forum Popularyzacji Nauki „Podziel się nauką”.

Prof. dr hab. dr h.c. Tomasz M. Gruszecki wygłosi wykład pt: Produkcja zwierzęca – potrzeba czy zagrożenie dla środowiska przyrodniczego.

Spotkanie odbędzie się 16 maja 2024 r., przy Placu Litewskim 2  o godzinie 12.00

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II” 

                                                         

Projekt pod Patronatem Honorowym: Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka, JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka, JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego, JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr. hab. Wojciecha Załuski, JM Rektora Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Patera, Wojewody Lubelskiego Krzysztofa Komorskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie Tomasza Szabłowskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego