WYDAWNICTWO

Powstanie czy Samorząd?
Autor: Ryszard Bender

Monografia stanowi rozważania na temat wyboru drogi do odzyskania niepodległości. Tworząc samorządowe formy władzy, istniały zwłaszcza na Lubelszczyźnie duże szanse na przejęcie władzy przez Polaków, w drodze reformy administracyjnej. Wybuch powstania zniszczył dorobek w tworzeniu polskich rad samorządowych i spowodował ogromną ilość ofiar walk i terroru zaborcy.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 1998
Kategoria: inżynierskie

Cena: 5.25 zł

5/5
Wykorzystanie brykietowania do zagospodarowania odpadów
Autor: Gabriel Borowski

Monografia stanowi rozważania na temat wyboru drogi do odzyskania niepodległości. Tworząc samorządowe formy władzy, istniały zwłaszcza na Lubelszczyźnie duże szanse na przejęcie władzy przez Polaków, w drodze reformy administracyjnej. Wybuch powstania zniszczył dorobek w tworzeniu polskich rad samorządowych i spowodował ogromną ilość ofiar walk i terroru zaborcy.

Wydawnictwo: Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2011
Kategoria: inżynierskie

Cena: 27.30 zł

5/5
Ciernistą drogą
Autor: Mariya Chepil

Europa Środkowa i Wschodnia to wyjątkowy zespół poznawczy, który pasjonuje wielu przedstawicieli rozmaitych nauk humanistyczno-społecznych. Książka pozwala wniknąć głęboko w trudne wspólne dzieje Ukrainy i Polski, które historia najnowsza wielokrotnie łączyła i dzieliła pozostawiając w świadomości i wielką traumę martyrologii, lecz i nadzieję innej, doskonalszej i mądrzejszej przyszłości.

Wydawnictwo: Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2011
Kategoria: inżynierskie

Cena: 42.10zł

5/5
Oświata (…) społeczności ukraińskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939
Autor: Jerzy Doroszewski

Studium omawiające zagadnienie usytuowania prawnego mniejszości narodowych w Polsce w omawianym okresie, obrazujące ogólną politykę państwa wobec tej części ówczesnego społeczeństwa, jest również opracowaniem odnoszącym się do dziejów społeczności ukraińskiej.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2000
Kategoria: historyczne

Cena: 5.25zł

5/5
Seminaria nauczycielskie w Polsce (…) (1918-1937)
Autor: Jerzy Doroszewski
Jest to szczegółowe i obszerne opracowanie działalności seminariów nauczycielskich w Polsce międzywojennej, od momentu ich powstania, tj. od 1919 roku, do 1937 roku, kiedy to ich miejsce zajęły licea pedagogiczne.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2002
Kategoria: historyczne

Cena: 10.50zł
5/5