Konferencja: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców V

Zorganizowana konferencja przyczyniła się do integracji środowisk naukowych zajmujących się prawem kanonicznym w Polsce w innych krajach (Litwa, Czechy, Ukraina, Wenezuela, Włochy. Konferencja umożliwia młodym naukowcom zaprezentowanie swojego dorobku naukowego. Adiunktom i asystentom pracującym na Uczelni umożliwia powiększenie doroku naukowego i uzyskanie lepszej pozycji w różnego rodzajy ocenach parametrycznych i ewaluacynych..

Termin i miejsce konferencji:
4 czerwca 2016r., Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Centrum Transferu Wiedzy

Organizator/ współorganizator konferencji:
– Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie;
– Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
– Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL;
– Stowarzyszenie Kanonistów Polskich;
– Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Lubelskiego.