Salon Intelektualno-Artystyczny LTN

powakacyjnie wznawia swą działalność nasz Salon, serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie 20 października br.

Wszelkich informacji udzielimy pod nr telefonu: 731 3636 17