Szkolenie dotyczące Platformy Polskich Publikacji Naukowych

Lubelskie Towarzystwo Naukowe

oraz

Uniwersytet Warszawski
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

zapraszają redaktorów czasopism naukowych na bezpłatne szkolenie dotyczące Platformy Polskich Publikacji Naukowych i udostępniania treści na licencjach creative commons.

Data spotkania – 2 lipca 2019 r.

Program spotkania:
10.00 – 10.20: Rejestracja uczestników i powitalna kawa
10.20 – 10.30: Wstęp
10.30 – 12.00: SESJA I.
Otwarty dostęp i Platforma Polskich Publikacji Naukowych
12.00 – 12.45: przerwa obiadowa
12.45 – 14.15: SESJA II.
Prawa autorskie i licencje Creative Commons
14.15 – 14.30: przerwa kawowa
14.30 – 15.00: SESJA III.
Dyskusja i zakończenie.

Poruszone zostaną m.in. zagadnienia:
SESJA I: otwarty dostęp – zalety, procedura przystąpienia do platformy, umowa, wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych, wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW.
SESJA II: wydawanie czasopisma na wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw, prawo autorskie.
SESJA III: pytania uczestników.

Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index). Na początek, na Platformie znajdzie się 300000 artykułów naukowych z obecnie prowadzonej w ICM Biblioteki Nauki oraz 540 książek udostępnianych dotychczas w serwisie otworzksiazke.pl.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, współorganizatora spotkania, przy Pl. Litewskim 2 w Lublinie.
Organizatorzy przewidują limit miejsc dla 50 uczestników.
Rejestracji należy dokonać ze strony internetowej www.pppn.icm.edu.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3.
Łączna wartość projektu: 5 164 777.78 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 370 951.43 zł