Lubelska Nagroda Naukowa im. Profesora Edmunda Prosta

Lubelska Nagroda Naukowa im. Profesora Edmunda Prosta
za 2018 r.
Premium Scientiarum Lublinense

W dniu 3 stycznia 2019 roku na tradycyjnym uroczystym spotkaniu noworocznym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, wręczono doroczną Nagrodę Naukową Lubelszczyzny im. Profesora Edmunda Prosta, przyznaną przez Zarząd Główny LTN, na podstawie wniosku Kapituły Nagrody. Za 2018 rok, Nagrodę tą otrzymał dr inż. Grzegorz Komarzyniec za publikację książkową pt: Prąd włączania transformatorów nadprzewodnikowych.

Wyróżnienie Naukowe Lubelszczyzny za 2018 rok
Sertum Scientiarum Lublinense

Zostało również przyznane Wyróżnienie Naukowe Lubelszczyzny za 2018 rok, jako szczególne osiągnięcie w Lubelskim Środowisku Naukowym, uhonorowano nim dr hab. Małgorzatę Kołacz-Chmiel za książkę pt: Mulier honesta et laboriosa Kobieta w rodzinie chłopskiej późnośredniowiecznej Małopolski.