Lubelska Nagroda Naukowa

Na tradycyjnym uroczystym spotkaniu noworocznym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, w dniu 7 stycznia 2020 roku, wręczono doroczną Nagrodę Naukową Lubelszczyzny im. Profesora Edmunda Prosta. Nagrodę przyznaje Zarząd Główny LTN, na podstawie wniosku Kapituły Nagrody.
Nagrodę tę za 2019 rok otrzymał dr hab. Cezary Domański, prof. uczelni, za książkę pt: Historia psychologii w Europie środkowej. Badacze, inspiracje i koncepcje.