V Międzynarodowa Konferencja Naukowa

,,Rozwój regionów i organizacji wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu”

 21 maja 2022 r., w Pałacu Czartoryskich, w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, odbyła się zorganizowana przez Lubelski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa V Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Rozwój regionów i organizacji wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu”. Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk, Politechnika Lubelska, Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierownictwa oraz Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Partnerami Konferencji był: Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej oraz Lubelskie Towarzystwo Naukowe.

Część spotkania poświęcona była promocji książki ,,Recepty na sukces w zarządzaniu – Refleksje przedstawicieli o zarządzaniu i praktyków”. Druga część, to Jubileusz 50-lecia pracy naukowej pani profesor Ewy Bojar, laudację  wygłosił, między innymi, prezes LTN profesor Andrzej Wac-Włodarczyk, podkreślając Jej wieloletnie zaangażowanie w pracach Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, jako Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej LTN.