Ogólnopolska konferencja: Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera

Jest to już IV Edycja konferencji Marian Rusecki Memorial Lectures. Organizatorem konferencji jest Instytut Teologii Fundamentalnej KUL. Będzie miała miejsce w dnia 12-13 grudnia 2016 roku (poniedziałek-wtorek) w budynku przy Al. Racławickich 14. Patronat: Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce Komisja Teologii Oddziału PAN w Lublinie Wydział VI Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) C-1031
9.00 Otwarcie ? Dziekan Wydziału Teologii KUL, Wprowadzenie ? ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL (ITF KUL)

Część I (prowadzi ks. dr hab. Krystian Kałuża, UO Opole)
9.15 Fides et ratio. Joseph Ratzinger wobec filozofii ? dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL
10.00 Ogniem jest. Chrześcijaństwo jako religio vera według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI ? ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (UŚ Katowice)
10.45 Przerwa na kawę
11.00 Wiarygodność chrześcijaństwa według Josepha Ratzingera ? ks. dr hab. Andrzej Michalik (UPJPII Kraków)
11.30 Dyskusja (moderator ks. dr hab. Krystian Kałuża, UO Opole)
12.30 Msza święta za śp. ks. prof. Mariana Ruseckiego (Kościół Akademicki KUL)

Część II (prowadzi ks. dr hab. Andrzej Michalik, UPJPII Kraków)
15.00 Josepha Ratzingera idea teologii fundamentalnej ? ks. dr hab. Krystian Kałuża (UO Opole)
15.30 Pojęcie Objawienia Bożego według Josepha Ratzingera ? ks. dr Rafał Pokrywiński (WSD w Drohiczynie)
16.00 Przerwa na kawę
16.20 Elementy strukturalne chrystologii fundamentalnej według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI dr Ewa Schädler
16.50 Boska świadomość Jezusa Chrystusa w ujęciu Josepha Ratzingera ? ks. dr Zbigniew Chromy (WSD w Świdnicy)
17.20 Dyskusja (moderator ks. dr hab. Andrzej Michalik, UPJPII Kraków)

13 grudnia 2016 r. (wtorek) CTW-113

Część III (prowadzi ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL, ITF KUL)
9.00 Istota Kościoła według Josepha Ratzingera ? ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL)
9.30 Wiarygodność Kościoła według Josepha Ratzingera ? ks. dr Paweł Borto (ITF KUL)
10.00 Przerwa na kawę
10.20 Benedykta XVI apologia eklezjalnego wymiaru wiary chrześcijańskiej ? ks. dr Roman Słupek (PWT Wrocław)
10.50 Paschalna wiarygodność chrześcijaństwa i Kościoła według Josepha Ratzingera ? ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL (ITF KUL)
11.20 Dyskusja (moderator ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL, ITF KUL)
12.30 Msza święta (Kościół Akademicki KUL)

Część IV (prowadzi ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL, ITF KUL)
15.00 Teologiczny walor religii niechrześcijańskich według Josepha Ratzingera ? o. dr hab. Ireneusz S. Ledwoń, prof. KUL (ITF KUL)
15.30 Polemiki Josepha Ratzingera z teologami z Ameryki Łacińskiej ? ks. dr hab. Andrzej Pietrzak (ITF KUL)
16.00 Przerwa na kawę
16.20 ?Wiara, w którą Kościół wierzy?. Refleksja Josepha Ratzingera/Benedykta XVI na temat Credo ? mgr lic. Andrzej Agapow (doktorant ITF KUL)
16.40 Prymat Piotrowy według Josepha Ratzingera ? mgr Sebastian Kostecki (doktorant ITF KUL)
17.00 Teologia muzyki Josepha Ratzingera jako źródło inspiracji teologicznofundamentalnych ? ks. mgr Piotr Niewiadomski (doktorant ITF KUL)
17.20 Teologia fundamentalna Josepha Ratzingera a teologia fundamentalna Mariana Ruseckiego ? ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL (ITF KUL)
17.40 Dyskusja (moderator ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL, ITF KUL)
Podsumowanie ? ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL (ITF KUL)