Konferencja Naukowa : Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku

Konferencja naukowa i warsztaty dla studentów i doktorantów w 150 rocznicę wydarzeń. Lublin 30 XI 2016 r., Biblioteka Uniwersytecka KUL, ul. Chopina Organizatorzy: Komisja Historyczna PAN Oddział w Lublinie, Katedra Historii XIX wieku (IH KUL), Biblioteka Uniwersytecka KUL. Przy wsparciu organizacyjnym Koła Naukowego Studentów Historii KUL.