Lublin : miasto i ludzie. W przededniu obchodów 700-lecia

W dniach 18 – 19 października 2016 odbędzie się konferencja „Lublin : miasto i ludzie. W przededniu obchodów 700-lecia”, współorganizowana przez Komisję Historyczną lubelskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Miejsce: Trybunał ? Rynek Starego Miasta, Lublin.

18 października

9.30. Uroczyste otwarcie konferencji:
Prezes Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie prof. Tomasz Trojanowski, przewodniczący Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie prof. Eugeniusz Niebelski, przedstawiciel Prezydenta miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka – dyrektor Wydziału Kultury Michał Karapuda oraz przedstawiciel JM Rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego – dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych prof. Magdalena Charzyńska-Wójcik.

Obradom przewodniczy prof. Eugeniusz Niebelski (KUL)
Część I: Czasy dawne
9.50-10.10. dr hab. Arkadiusz Stasiak, Lublin w staropolskich kompendiach wiedzy.

Część II: Kościoły i ich wspólnoty
10.10-10.30. dr hab. Jacek Chachaj, Początki lubelskiego ośrodka kościelnego.
10.30-10.50. dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL, Wspólnoty Kościoła wschodniego w Lublinie w średniowieczu i w okresie nowożytnym.
10.50-11.10. prof. dr hab. Leszek Wojciechowski, Ośrodki kultu religijnego w Lublinie XV-XVIII w.

11.10-11.30. Przerwa

Obradom przewodniczy prof. Dorota Kudelska (KUL)
11.30-11.50. mgr Maciej Sobieraj, Śmierć i pochówki w Lublinie w XVII-XVIII w.
11.50-12.10. dr Marian Butkiewicz, Wydawnictwa i drukarnia jezuitów w Lublinie w wiekach XVII-XVIII.
12.10-12.30. dr hab. Ewa M. Ziółek, Lublin stolicą diecezji ? trudne początki.
12.30-12.50. prof. dr hab. Roland Prejs, Kapucyni w Lublinie ? zakonnicy pośród społeczności miasta.
12.50-13.10. dr Joanna Szady, Zgromadzenia Sióstr Pasterek w XX wieku w Lublinie z pomocą kobietom upadłym.

Dyskusja
13.10-14.10. Przerwa

Obradom przewodniczy prof. Mirosława Ołdakowska-Kufel (KUL)
Część III: Polityka, wojna i kontakty ze światem
14.10-14.30. dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL, Niemcy w elitach społecznych Lublina w XIX w.
14.30-14.50. prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski, Lublin w okresie powstania styczniowego.
14.50-15.10. dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL, Polityczne znaczenie Lublina w czasach I wojny światowej.
15.10-15.30. kustosz Marta Grudzińska, Lublin ? Lipowa 7. Niemiecki obóz dla jeńców Żydów, żołnierzy września 1939 roku.

19 października

Obradom przewodniczy prof. Ewa Ziółek (KUL)
9.00-9.20. dr Ewa Rzeczkowska, Lublin z pomocą Węgrom w 1956 roku.
9.20-9.40. dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL, Związki Lublina ze światem hiszpańskim na przestrzeni wieków.

9.40-10.10. Dyskusja nad cz. III tematów

Część IV: Artyści, twórcy, pamięć
10.10-10.30. dr hab. Irena Rolska, prof. KUL, Cech złotników lubelskich w wiekach XVI-XVIII.
10.30-10.50. dr hab. Jerzy Żywicki, Architekt-artysta Henryk Paprocki.

10.50-11.10. Przerwa

Obradom przewodniczy prof. Jerzy Żywicki (UMCS)
11.10-11.30. dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL, Lublin i artyści austriackiej Kunstgruppe w latach 1915-1918.
11.30-11.50. prof dr hab. Lechosław Lameński, Z życia artystycznego Lublina po 1945 roku ? galerie i ich twórcy
11.50-12.10. prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska?Kufel, Lublin literacki w XX wieku.
12.10-12.30. kustosz Jadwiga Jaźwierska, Fotografie Lublina i Lublinian w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.
12.30-12.50. dr Arkadiusz Adamczuk, Lubliniana w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. (prezentacja multimedialna)

Dyskusja i zamknięcie konferencji