Lubelskie Towarzystwo Naukowe objęło patronat honorowy