4 stycznia 2023 r., podczas trzydziestego już, Spotkania Noworocznego, została wręczona Lubelska Nagroda Naukowa im. Profesora Edmunda Prosta – Premium Scientiarum Lublinense. Po dwuletniej przerwie, dwudziesty pierwszy raz, Kapituła Nagrody, spośród trzynastu wniosków, wyłoniła najlepszą książkę. Nagrodzona została monografia pt: Prawnokarne granice nowatorskiej interwencji medycznej, autorstwa dr hab. Małgorzaty Gałązki.

Honorowe Wyróżnienie Naukowe Lubelszczyzny – Sertum Scientiarum Lublinense, przyznano s. prof. dr hab. Barbarze Chyrowicz, za książkę pt: Widok stąd. Dlaczego działamy tak, a nie inaczej, oraz dr. hab. Jarosławowi Kostrubcowi, prof. UMCS, za monografię pt: Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej.

Dla ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego, prof. dr. hab. Andrzeja Dropa, prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka oraz prof. dr. hab. inż. Piotra Kacejki, jako wyraz szczególnego uznania i jako wyróżnienie za działalność rektorską, dla Rektorów, którzy zakończyli kadencję, przyznano dyplomy Resolutio pro Laude Academica.