Wykład: Pola magnetyczne w medycynie – prof. Irena Malinowska

W siedzibie LTN odbył się wykład pod tytułem Pola magnetyczne w medycynie, prowadzony przez dr hab. prof. UMCS Irenę Malinowską. Wydarzenie miało miejsce 28 kwietnia 2016 roku. Za organizację odpowiadał wydział III Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.