Współczesne problemy nauk humanistycznych i społecznych

Konferencja „Współczesne problemy nauk humanistycznych i społecznych

Organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lubelskie Towarzystwo Naukowe – Wydział Nauk Humanistycznych,  Społecznych i Nauk o Sztuce

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji UMCS, Sala 202 im. Aleksandra Woltera

                                                   Data: 21 marca 2024 r.

9.45: otwarcie konferencji

   -J.M. Rektor UMCS, Prof. Radosław Dobrowolski

   -Prezes LTN, Prof. Andrzej Wac-Włodarczyk

10.00-12.00 Panel I: Nauki humanistyczne (moderator: Prof. Piotr Krzyżanowski)

Wystąpienia: 10.00-11.20

Prof. Arkadiusz Bagłajewski: Literaturoznawstwo w kontekście współczesnych wyzwań

Prof. Przemysław Łozowski: Językoznawstwo w kontekście współczesnych wyzwań

Prof. Ewa Solska: Humanistyka przyszłości – przyszłość humanistyki

Prof. Paweł Bytniewski: Czy humanistyka przetrwa wiek XXI?

Dyskusja (11.20-12.00)

12.30-14.20 Panel II: Nauki społeczne (moderator: Prof. Anna Przyborowska-Klimczak)

Wystąpienia: 12.30-13.40

Prof. Iwona Hofman: Multigenetyczność dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach

Prof. Marek Pietraś: Paradygmaty nauki i polityki w społeczeństwie ryzyka i świecie zmiany

Prof. Tomasz Kijek, Prof. Marcin Lipowski: Nauki ekonomiczne: klasyfikacje, dylematy i

    wyzwania

Prof. Leszek Leszczyński: Dylematy nauk prawnych. Teoria, praktyka i warianty integracji

Dyskusja (13.40-14.20)

14.20: Zamknięcie konferencji