Odczyt Polarny

W najbliższy czwartek, 21 grudnia 2023 r. o godz. 17.15, zapraszamy na odczyt online zorganizowany w ramach cotygodniowych spotkań przygotowanych przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Zespół w składzie: dr hab. Piotr Zagórski prof. UMCS, dr inż. Sara Lehmann-Konera,

 inż. Maja Potęga, inż. Michał Jarocki, inż. Adrian Szałkowski  wygłosi wykład „Realizacja monitoringu kriosfery w ramach programów CRIOS i SPILOD podczas XXXI Wyprawy Polarnej UMCS”. Tematem odczytu będzie relacja z przebiegu Wyprawy Polarnej oraz prezentacja stanu realizacji zadań badawczych projektów. Podczas spotkania przedstawiona zostanie problematyka związana z monitoringiem wybranych elementów kriosfery oraz wyzwania wiążące się w ich badaniami, zarówno z punktu widzenia technicznego jak i metodologicznego.

Współorganizatorem spotkania jest Klub Polarny PTG i Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Najbliższa prelekcja odbędzie się w formie wirtualnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQ3NzE3MDktMDY4OS00ZDEyLWIzMjgtN2M3OGQyNDJmN2M1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%220d556d83-107c-470b-89da-077ab625feb9%22%7d

 

O odczycie:

W sezonie letnim 2023 odbyła się XXXI Wyprawa Polarna UMCS na Spitsbergen. W ramach zadań badawczych Wyprawy realizowane były dwa projekty. Celem projektu NCBiR „Autonomiczny system światłowodowego quasi rozłożonego czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury gruntu (SPILOD)” jest stworzenie i weryfikacja technologii pomiaru temperatury gruntu za pomocą dedykowanego urządzenia, składającego się z interrogatora optycznego oraz światłowodu specjalnego jako elementu czujnikowego. Badania polegają na opracowaniu unikalnego autonomicznego światłowodowego systemu rozłożonego pomiaru temperatury gruntu, który pozwoli na zdalne badanie tego kluczowego parametru z niedostępną dotychczas dokładnością i zakresem. W tym sezonie kontynuowano pomiary z wykorzystaniem technologii światłowodowych, które rozpoczęto w latem 2022 roku.

Kolejny projekt „Cryosphere Integrated Observatory Network on Svalbard” (CRIOS) jest finansowany z grantu EEA w ramach programu Badania Podstawowe. Ma on na celu modernizację i rozbudowę zautomatyzowanej sieci monitoringu skupionej na kriosferze Spitsbergenu jako systemu kalibracji/walidacji dla badań pośrednich. Kluczowym elementem sieci obserwatorium będzie przesyłanie danych w czasie rzeczywistym do otwartych repozytoriów, zgodnie z zasadami FAIR, dla badaczy i decydentów.

 

Prelegenci:

 

dr hab. Piotr Zagórski, prof. UMCS – kierownik wyprawy, geomorfolog

pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Geomorfologii i Paleogeografii UMCS w Lublinie. Uczestniczył 18-krotnie w wyprawach polarnych na Spitsbergen (w tym 9 razy pełnił funkcję kierownika wyprawy). Był również kierownikiem 41. Wyprawy Polarnej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund. Zainteresowania badawcze: rzeźba litoralna obszarów polarnych, stratygrafia i paleogeografia plejstocenu, geoarcheologia,  GIS i GPS oraz Structure from Moution (SfM). Z zamiłowania fotograf. Jego obecną wystawę „Barwy Arktyki – Spitsbergen” można zobaczyć  (do końca wiosny 2024 r.) w Muzeum Badań Polarnych w Puławach.

dr inż. Sara Lehmann-Konera – hydrochemik

inż. Maja Potęga – student – kierunek Geoinformatyka WNoZiGP UMCS

inż. Michał Jarocki – kierunek Geoinformatyka WNoZiGP UMCS

inż. Adrian Szałkowski – kierunek Geoinformatyka WNoZiGP UMCS