150 Rocznica Powstania Styczniowego

Sesję naukową „Rok 1863. Walka – Kraj – Lubelszczyzna – Kościół” zainicjował prof. Eugeniusz Niebelski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – wspomagany przez historyków związanych z Komisją Historyczną Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie oraz organizacyjnie i materialnie przez Miasto Lublin, Województwo Lubelskie, Polską Akademię Nauk i Muzeum Lubelskie w Lublinie.