XIV Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO

 Od 1 do 31 października 2022 r. można oglądać prace ustawione przez Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”. Trzy instalacje artystyczne umieszczone są na terenie przyległym do Pałacu Czartoryskich w ramach Festiwalu.