Przekaż nam 1% podatku dochodowego

Przekaż nam 1% podatku dochodowego

Szanowni Państwo, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rozliczającswoje dochody za rok poprzedni można przekazać 1% podatku na dowolnąorganizację pożytku publicznego. Działalność pożytku publicznego–zgodnie zdefinicją ustawy–to działalność społecznie użyteczna, prowadzona w sferze zadańpublicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty. Lubelskie Towarzystwo Naukowe od 2008 r. jest organizacją pożytku publicznego i w związku z tymzwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przekazania 1% swegopodatku na rzecz LTN. Zgodnie z obowiązującymi zasadami urząd skarbowy ma obowiązek przekazania 1%podatku na rzecz wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz LTN?

Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznegoPIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38. Wystarczy w zeznaniu rocznym wskazać nazwę i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). Jeśli zechcą Państwo obdarzyć nas zaufaniem prosimy o wpisanie w formularzu następującychdanych:

Nazwa OPP: LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
Numer KRS: 0000139899
oraz obliczonej kwoty 1% podatku.

LTN działa w oparciu o społeczną pracę Zarządu, który za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia. Pragniemy zapewnić, że pozyskane w ten sposób pieniądze spożytkujemy uczciwie, zgodnie z misją i Statutem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Na wszelkie pytania odpowiedzą Państwu pracownicy biura Lubelskiego Towarzystwa Naukowego:
tel./fax (081) 53 213 00, 53 280 29; e-mail: biuro@ltn.lublin.pl
Lubelskie Towarzystwo Naukowe; 20-080 Lublin, Plac Litewski 2