Kolejne otwarte wykłady: „Biomedical sciences today” oraz „Fishing for arthrits”

Wykłady Biomedical sciences today – a quest for immortality” oraz Fishing for arthrits – a new home for a g-protein coupled orphan receptor?” odbędą się 5 kwietnia 2013 roku o godzinie 16:30 w auli Collegium Medicum UM w Lublinie przy ul. Radziwiłłowskiej 11.
Wykłady wygłosi prof. Przemko Tylzanowski z Dept. development and regeneration, Skeletal biol. engin. res. center, Developmental and stem cell biology lab, KU Leuven, Belgium. Ogranizatorzy: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Komisja nauk medycznych PAN – oddział w Lublinie, Wydział II nauk biologicznych LTN w Lublinie.