prof. dr hab. Artur Korobowicz

Urodził się 24 IV 1938 r. w Kraśniku. Ukończył studia prawnicze w UMCS w 1961 r. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1967 roku na podstawie rozprawy "Stanowisko prawne obrządku greckounickiego w Królestwie Polskim", natomiast stopień doktora habilitowanego w roku 1976. Od 1991 jest profesorem w UMCS, od 1996 profesorem tytularnym. W badaniach koncentruje się na problematyce sądownictwa ormiańskiego w dawnej Rzeczypospolitej; obrządku greckounickiego w Królestwie Polskim w XIX wieku; ustroju sądów i prawa sądowego w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim oraz w pierwszych latach II Rzeczypospolitej. Pełnił funkcje Dyrektora Instytutu Historii i Teorii Państwa i Prawa (1982-1987 i 1998-2008) oraz Kierownika Katedry Historii Państwa i Prawa (1978-2008). Był w latach 1978-1981 prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji; w latach 1987-1996 członkiem Senatu UMCS, przewodniczącym i członkiem licznych komisji senackich, m.in. Statutowej, Dyscyplinarnej dla Studentów, Dyscyplinarnej dla Pracowników Naukowych. W latach 2001-2005 był sędzią Trybunału Stanu. Członek Komitetu Redakcyjnego "Czasopisma Prawno-Historycznego" i Rady Programowej "Wschodnich Roczników Humanistycznych". Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Obecnie jest prezesem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.