prof. dr hab. Tadeusz Krwawicz

Urodził się 15 stycznia 1910 we Lwowie, zmarł 17 sierpnia 1988 w Lublinie. Polski lekarz, okulista, jeden z najwybitniejszych na świecie autorytetów w dziedzinie okulistyki. Był synem rusznikarza armii austriackiej. Przez rok studiował w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studia medyczne kontynuował w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W 1938 uzyskał dyplom lekarza, a rok później stopień doktora medycyny. Pracował jako asystent w Katedrze i Klinice Okulistycznej Uniwersytetu Lwowskiego, potem jako kierownik Oddziału Okulistyki Szpitala Okręgowego w Lublinie. W 1951 został profesorem nadzwyczajnym a w 1957 profesorem zwyczajnym. Przez 34 lata był (do 1980) kierownikiem Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zapoczątkował metody kriochirurgiczne w operacjach zaćmy. Był członkiem licznych towarzystw naukowych, m.in. od 1967 PAN, 1965–1986 prezesem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 1966–1987 prezesem Lubelskiego Tow. Naukowego. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń a także liczne medale za zasługi lekarskie i pedagogiczne. W Lublinie stworzył ośrodek okulistyczny o światowej sławie. Zmarł 17 sierpnia 1988. Został pochowany w Kazimierzu Dolnym.