Zasłużony dla Lubelskiego Środowiska Naukowego
(do 2004 r. Zasłużony dla Lubelskiego Towarzystwa Naukowego)


4 stycznia 1994 r.
prof. dr hab. Gabriel Brzęk
prof. dr hab. Zdzisław Kleinrok
o. prof. dr hab. Mieczysław Albert Krąpiec
prof. dr hab. Grzegorz L. Seidler

3 stycznia 1995 r.
doc. dr Michalina Dąbkowska
prof. dr hab. Wiesław Skrzydło
prof. dr hab. Władysław Stążka

3 stycznia 1996 r.
prof. dr hab. Dominik Fijałkowski
prof. dr hab. Kazimierz Goebel
prof. dr hab. Stanisław Uziak

3 stycznia 1997 r.
prof. dr hab. Józef Nurzyński
prof. dr hab. Iwo Pollo
ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus

2 stycznia 1998 r.
prof. dr hab. Wanda Brzyska
prof. dr hab. Józef Kołodziej
prof. dr hab. Artur Korobowicz
prof. dr hab. Marian Markiewicz
prof. dr inż. Kazimierz Szabelski
prof. dr hab. Marian Wesołowski

5 stycznia 1999 r.
prof. dr hab. Lech Antonowicz
prof. dr hab. Grażyna Jarząb
prof. dr hab. Jan Kowalewski
prof. dr hab. Eugenia Łoch
prof. dr hab. Jan Malarczyk (pośmiertnie)
prof. dr hab. Barbara Szwarc-Krwawicz

4 stycznia 2000 r.
prof. dr Ryszard Bender
prof. dr Radzisław Sikorski
prof. dr Bogusław Szot
dr inż. Krystyna Schabowska

3 stycznia 2001 r.
prof. dr hab. Marian Harasimiuk
prof. dr hab. Maciej Latalski
ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
prof. dr hab. Tadeusz Kęsik
prof. dr hab. Maria Mikos-Bielak
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sitko
prof. dr hab. Ryszard Stenzel
dr Stefan Münch

7 stycznia 2003 r.
prof. dr hab. Marian Klamut
prof. dr hab. Edward Skrętowicz

6 stycznia 2004 r
prof. dr hab. Andrzej Papierkowski
prof. dr hab. Józef Bednara

4 stycznia 2005 r.
prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński
prof. dr hab. Tomasz Trojanowski

3 stycznia 2006 r.
prof. dr hab. Jan Lewandowski
dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, prof. PL

2 stycznia 2007 r.
prof. dr hab. inż. Inez Wiatr
prof. dr hab. Jan Gliński

6 stycznia 2009 r.
prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski

5 stycznia 2010 r.
prof. dr hab. Małgorzata Willaume
prof. dr hab. Stanisław Czuczwar

4 stycznia 2011 r.
prof. dr hab. Wiesław Śladkowski
prof. dr hab. Marian Wielosz

3 stycznia 2012 r.
prof. dr hab. Elżbieta Pełczyńska
prof. dr hab. Tadeusz Bojarski
ks. prof. dr hab. Marian Rusecki
prof. dr hab. Elżbieta Pełczyńska
prof. dr hab. Tadeusz Bojarski

7 stycznia 2014 r.
prof. dr hab. Ewa Bojar
dr hab. Honorata Jakuszko, prof. nadzw.
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

7 stycznia 2015 r.
prof. dr hab. dr h.c. Marian Budzyński
prof. dr hab. Krzysztof Szkucik

7 stycznia 2016 r.
Prof. dr hab. Ryszard Dębicki
Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckm

10 stycznia 2017 r.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski

4 stycznia 2018 r.
Prof. dr hab. Andrzej Wysokiński

7 stycznia 2020 r.
Prof. dr hab. Agnieszka Bender
Prof. dr hab. Janusz Kocki


Wyróżnienie honorowe
RESOLUTIO PRO LAUDE ACADEMICA


5 stycznia 1999 r.
ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus

7 stycznia 2003 r.
prof. dr inż. Kazimierz Szabelski
prof. dr hab. Marian Wesołowski

4 stycznia 2005 r.
ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek MIC

3 stycznia 2006 r.
prof. dr hab. Maciej Latalski

6 stycznia 2009 r.
prof. dr hab. Andrzej W. Kamiński
prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski
prof. dr hab. Zdzisław Targoński

8 stycznia 2013 r.
prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
prof. dr hab. Andrzej Książek
prof. dr hab. inż.. Marek Opielak
ks. prof. dr hab. Stanisła Wilk SDB