Członkowie Honorowi Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

15 czerwca 1965 r.
prof. dr Laura Kaufman

abelevatorshoes.com

6 maja 1969 r.
prof. dr Stefan Lewicki
prof. dr Stanisław Mahrburg
prof. dr Piotr Wiśniewski

15 grudnia 1978 r.
prof. dr Janina Blauth-Opieńska
mgr Paweł Dąbek
prof. dr Bohdan Dobrzański
prof. dr Jan Dobrzański
prof. dr Benedykt Dylewski
prof. dr Jerzy Korohoda
Maria Kuncewiczowa
prof. dr Narcyz Łubnicki
prof. dr Adam Malicki
prof. dr Józef Motyka
prof. dr Adam Paszewski
prof. dr Feliks Skubiszewski
prof. dr Wiktor Stein
prof. dr Tadeusz Taras
prof. dr Franciszek Uhorczak
prof. dr Juliusz Willaume

22 stycznia 1987 r.
prof. dr Jarosław Billewicz-Stankiewicz
prof. dr Tadeusz Brajerski
prof. dr Gabriel Brzęk
prof. dr Stanisław Bujak
prof. dr Jan Ernst
prof. dr Maria Grzędzielska
prof. dr Janusz Haman
prof. dr Wiesław Hołobut
prof. dr Tadeusz Mencel
prof. dr Helena Mysakowska
prof. dr Grzegorz L. Seidler
prof. dr Wanda Stojałowska
prof. dr Andrzej Waksmundzki
prof. dr Kazimierz Zagórski
prof. dr Mieczysław Zakryś
prof. dr Czesław Zgorzelski

28 lutego 1991 r.
prof. dr Aniela Chałubińska

26 stycznia 1993 r.
prof. dr Tadeusz Baszyński