Prezydium Zarządu Towarzystwa

prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk

Prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

Urodzony 16 maja 1947 w Żółkiewce. Polski inżynier elektrotechnik, profesor nauk technicznych. Przez wiele lat był prorektorem Politechniki Lubelskiej. Absolwent Technikum Energetycznego w Lublinie (1966). W 1970 ukończył studia z zakresu elektrotechniki w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie, zaś w 1977 z zakresu matematyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

prof. dr hab. Marian Budzyński

Wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

Urodzony 2 lutego 1935 roku w Serokomli. Wszystkie kolejne etapy kształcenia odbył w Lublinie, gdzie ukończył szkołę podstawową, a następnie Technikum Chemiczne. W latach 1955-1961 studiował na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, uzyskując w czerwcu 1959 roku dyplom inżyniera zootechniki (studia pierwszego stopnia) oraz w marcu 1961 roku dyplom magistra.

ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek

Wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

Urodzony 9 listopada 1945 roku w Grudziądzu. Polski duchowny rzymskokatolicki, marianin, profesor nauk humanistycznych, filozof, etyk, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1998-2004.

prof. dr hab. Marian Wielosz

Sekretarz Generalny

prof. dr hab. Małgorzata Willaume

Zastępca Sekretarza Generalnego

dr inż. Krystyna Schabowska

Członek ZG ds. Wydawnictw

prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Delegat ds. Regionalnych Towarzystw Naukowych


Członkowie Zarządu Towarzystwa


prof. dr hab. Ewa Bojar - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
prof. dr hab. Leszek Leszczyński - Przewodniczący Wydziału I
dr Henryk Kowalski - Sekretarz Wydziału I
prof. dr hab. Tadeusz Kęsik - Przewodniczący Wydziału II
prof. dr hab. Krzysztof Szkucik - Sekretarz Wydziału II
dr hab. Elżbieta Jartych, prof. PL - Przewodnicząca Wydziału III
dr hab. Irena Malinowska, prof. UMCS - Sekretarz Wydziału III
dr hab. inż. Jarosław Sikora, prof. PL - Przewodniczący Wydziału IV
dr inż. Joanna Kozieł - Sekretarz Wydziału IV
prof. dr hab. Józef Kołodziej - Przewodniczący Wydziału V
prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz - Sekretarz Wydziału V
o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk - Przewodniczący Wydziału VI
prof. dr hab. Teresa Paszkowska - Sekretarz Wydziału VI
dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. UMCS - Przedstawiciel Członków Korespondentów
dr hab. Radosław Radzki - Przedstawiciel Członków Korespondentów

Komisja Rewizyjna


prof. dr hab. Ewa Bojar - Przewodnicząca Komisji
ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL - Członek Komisji
prof. dr hab. Elżbieta Pełczyńska - Członek Komisji
prof. dr hab. Marian Semczuk - Członek Komisji
prof. dr hab. Edward Skrętowicz - Członek Komisji
prof. dr hab. Wiesław Skrzydło - Członek Komisji

Władze Wydziałowe


Wydział I Nauk Humanistycznych
prof. dr hab. Leszek Leszczyński - Przewodniczący
prof. dr hab. Katarzyna Dudka - Wiceprzewodnicząca
dr Henryk Kowalski - Sekretarz
prof. dr hab. Agnieszka Bender - Członek Zarządu

Wydział II Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Tadeusz Kęsik - Przewodniczący
prof. dr hab. Wanda Małek - Wiceprzewodnicząca
prof. dr hab. Kazimierz Głowniak - Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Krzysztof Szkucik - Sekretarz
prof. dr hab. Janusz Kocki - Członek Zarządu

Wydział III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych
dr hab. Elżbieta Jartych, prof. PL - Przewodnicząca
dr hab. Ryszard M. Janiuk - Wiceprzewodniczący
dr hab. Irena Malinowska, prof. UMCS - Sekretarz
dr hab. Zofia Rzączyńska, prof. UMCS - Członek Zarządu
prof. dr hab. Janusz Kocki - Członek Zarządu

Wydział IV Nauk Technicznych
dr hab. inż. Jarosław Sikora, prof. PL - Przewodniczący
dr inż. Joanna Kozieł - Sekretarz
dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof. PL - Członek Zarządu
dr inż. Jacek Majewski - Członek Zarządu

Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych
prof. dr hab. Józef Kołodziej - Przewodniczący
prof. dr hab. Bogusław Kaszewski - Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz - Sekretarz
prof. dr hab. Józef Borowiec - Członek Zarządu

Wydział VI Nauk Teologicznych
o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap - Przewodniczący
ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL - Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Teresa Paszkowska - Sekretarz
ks. prof. dr hab. Jarosław M. Popławski - Członek Zarządu
ks. prof. dr hab. Stefan Szymik - Członek Zarządu