prof. Laura Kaufman

Prof. Laura Kaufman, wybitny biolog-genetyk, członek rzeczywisty PAN. Była honorowym prezesem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, pierwszym prezesem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, a potem jego honorowym członkiem, pierwszym honorowym doktorem Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego). Uczona o wielkich zasługach naukowych i wychowawczych; wykształciła liczną kadrę hodowców i genetyków; dziesięciu spośród nich zajmowało lub zajmuje stanowiska profesorskie w szkołach wyższych. Za swe osiągnięcia badawcze została dwukrotnie laureatką Nagrody Państwowej II stopnia. Wśród jej wielu odznaczeń są m.in. Krzyże Kawalerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła w Lublinie 9 sierpnia 1972 roku w wieku 83.