Wszystkie wiadomości

Zdalne odczyty naukowe

 • 04.03.2021 | 10:45
 • 0 komentarzy

Serdecznie zapraszamy na dwa zdalne odczyty naukowe współorganizowane przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Lubelska Nagroda Naukowa

 • 16.01.2020 | 22:57
 • 0 komentarzy

Na tradycyjnym uroczystym spotkaniu noworocznym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, w dniu 7 stycznia 2020 roku, wręczono doroczną Nagrodę Naukową Lubelszczyzny im. Profesora Edmunda Prosta.

Pracownicy Politechniki Lubelskiej w Lubelskim Towarzystwie Naukowym

 • 20.10.2019 | 11:01
 • 0 komentarzy

Ponad 45 lat temu, 23 stycznia 1973 roku, utworzono nowy IV Wydział Nauk Technicznych. Przesądziło o tym dynamicznie rozwijające się zaplecze naukowe ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej oraz zapotrzebowanie rozbudowującego się przemysłu Lubelszczyzny.

Szkolenie dotyczące Platformy Polskich Publikacji Naukowych

 • 09.06.2019 | 10:28
 • 0 komentarzy

Lubelskie Towarzystwo Naukowe oraz Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego zapraszają redaktorów czasopism naukowych na bezpłatne szkolenie

Lubelska Nagroda Naukowa im. Profesora Edmunda Prosta

 • 21.01.2019 | 10:48
 • 0 komentarzy

W dniu 3 stycznia 2019 roku na tradycyjnym uroczystym spotkaniu noworocznym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, wręczono doroczną Nagrodę Naukową Lubelszczyzny im. Profesora Edmunda Prosta.

Wykład: Rola i znaczenie metod doświadczalnych w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań

 • 11.12.2018 | 10:30
 • 0 komentarzy

IV Wydział Nauk Technicznych zaprasza Państwa na wykład Pana dr inż. MARCINA BOGUCKIEGO w środę 12 GRUDNIA 2018 r. o GODZ. 14:30 w Sali Konferencyjnej Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

Wykład: Neuro-i psychokrajobraz. Powidoki, wielogłosy

 • 01.07.2018 | 20:37
 • 0 komentarzy

W dniu 6 czerwca 2018 roku o godz. 11.00, w siedzibie Towarzystwa odbędzie się wykład prof. dr hab. Anny Herzyk, pt: Neuro-i psychokrajobraz. Powidoki, wielogłosy

Konferencja naukowa pt: "Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji"

 • 01.07.2018 | 20:35
 • 0 komentarzy

W dniu 14 czerwca 2018 r. w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego w Lublinie, Pl. Litewski 2, 20-080 Lublin w godz. 8.30-19.45 odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa

Wykład: Zafałszowania żywności i metody ich wykrywania

 • 01.07.2018 | 20:30
 • 0 komentarzy

Lubelskie Towarzystwo Naukowe zaprasza pracowników i studentów na wykład Pana Prof. dr hab. Zdzisława Targońskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wykład: Pola magnetyczne w medycynie - prof. Irena Malinowska

 • 27.11.2017 | 07:54
 • 0 komentarzy

W siedzibie LTN odbył się wykład pod tytułem Pola magnetyczne w medycynie, prowadzony przez dr hab. prof. UMCS Irenę Malinowską. Wydarzenie miało miejsce 28 kwietnia 2016 roku. Za organizację odpowiadał wydział III Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Wykład: Rośliny jako źródła substancji bioaktywnych

 • 27.11.2017 | 07:48
 • 0 komentarzy

14 czerwca 2016 roku odbył w siedzibie LTN odbył się wykład pod tytułem Rośliny jako źródła substancji bioaktywnych, prowadzony przez dr hab. prof. UMCS Irenę Chomę. Za organizację wykładu odpowiada wydział III Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Ogólnopolska konferencja: Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera

 • 08.11.2016 | 14:32
 • 0 komentarzy

IV Edycja MEMORIAL LECTURES. Organizatorem konferencji jest Instytut Teologii Fundamentalnej KUL. Będzie miała miejsce w dnia 12-13 grudnia 2016 roku w budynku przy Al. Racławickich 14. Patronat: Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce Komisja Teologii Oddziału PAN w Lublinie Wydział VI Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Konferencja Naukowa : Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku

 • 14.10.2016 | 15:26
 • 0 komentarzy

Konferencja naukowa i warsztaty dla studentów i doktorantów w 150 rocznicę wydarzeń. Lublin 30 XI 2016 r., Biblioteka Uniwersytecka KUL, ul. Chopina Organizatorzy: Komisja Historyczna PAN Oddział w Lublinie, Katedra Historii XIX wieku (IH KUL), Biblioteka Uniwersytecka KUL. Przy wsparciu organizacyjnym Koła Naukowego Studentów Historii KUL.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Innowacyjne urządzenia badawczo-pomiarowe

 • 11.10.2016 | 7:52
 • 0 komentarzy

24-25 Listopada 2016 odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Innowacje w praktyce oraz V wystawa innowacyjnych rozwiązań urządzeń badawczo-pomiarowych i nowych technologii. Na konferencje zaprasza Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie oraz Centrum Innowacji Naukowo- Edukacyjnych.

Konferencja naukowo-szkoleniowa: Medycyna personalizowana - człowiek, genom, zagrożenia

 • 07.10.2016 | 9:43
 • 0 komentarzy

W imieniu komitetu naukowego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Personalizowana, organizowanej w tym roku pod hasłem: GENOM-CZŁOWIEK-ŚWIAT ZAGROŻENIA chcielibyś my serdecznie zaprosić do udziału w Konferencji, która odbędzie się w Lublinie w dniach 23-25 listopada 2016 r. Wśród organizatorów m.in PL i UM.

Lublin : miasto i ludzie. W przededniu obchodów 700-lecia

 • 17.11.2017 | 20:29
 • 0 komentarzy

W dniach 18 - 19 października 2016 odbędzie się konferencja "Lublin : miasto i ludzie. W przededniu obchodów 700-lecia", współorganizowana przez Komisję Historyczną lubelskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Miejsce: Trybunał ? Rynek Starego Miasta, Lublin.

Odszedł Profesor Michał Łesiów

 • 17.11.2017 | 20:20
 • 0 komentarzy

Zmarł Profesor Michał Łesiów - twórca slawistyki i ukrainistyki lubelskiej, znakomity naukowiec, nauczyciel akademicki, człowiek porozumienia i dialogu, zwłaszcza dialogu polsko-ukraińskiego. Profesor Michał Łesiów 60 lat był nierozerwalnie był związany z Lublinem i dwoma lubelskim uniwersytetami KUL oraz UMCS.

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna MOTROL 2016

 • 17.11.2017 | 20:07
 • 0 komentarzy

Celem Konferencji była analiza i ocena stanu wiedzy dotyczącej podstawowych problemów motoryzacji rolnictwa, postępu nauki z tej dziedziny, racjonalnego wykorzystania energii w różnych gałęziach działalności polskich, ukraińskich i innych zagranicznych ośrodków naukowych zajmujących się motoryzacją i energetyką.

Konferencja: Literatura polska na Ziemiach Ukrainy

 • 17.11.2017 | 19:36
 • 0 komentarzy

Konferencja Literatura polska na ziemiach Ukrainy w dniu 19 maja 2016 r. została połączona z posiedzeniem Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. Sesja naukowa poświęcona była badaniom śladów literatury polskiej na ziemiach ukraińskich. Dzięki obecności referentów i z Polski i Ukrainy była możliwość wymiany myśli.

Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BIOPHYS SPRING 2016

 • 17.11.2017 | 19:32
 • 0 komentarzy

Celem cyklicznych warsztatów dla młodych naukowców BioPhys Spring jest wymiana doświadczeń naukowych, doskonalenie warsztatu pracy naukowej, umiejętności prezentacji wyników badań, integracja środowiska naukowego oraz tworzenie powiązań sieciowych młodych naukowców zajmujących się zastosowaniem fizyki do badania obiektów biologicznych.

Konferencja: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców V

 • 17.11.2017 | 19:20
 • 0 komentarzy

Zorganizowana konferencja przyczyniła się do integracji środowisk naukowych zajmujących się prawem kanonicznym w Polsce w innych krajach (Litwa, Czechy, Ukraina, Wenezuela, Włochy. Konferencja umożliwia młodym naukowcom zaprezentowanie swojego dorobku naukowego. Wydarzenie odbędzie się w dniu 4 czerwca 2016.

Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna - Gleba, Roślina, Klimat

 • 17.11.2017 | 19:11
 • 0 komentarzy

Instytut Agrofizyki PAN oraz Polska Akademia Nauk, Odział w Lublinie serdecznie zapraszają na XI Międzynarodową Konferencję Agrofizyczną, tym razem pod hasłem Gleba, Roślina, Klimat. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w Lublinie w dniach 26-28 września.

TVP Lublin: Lubelskie placówki PAN na rzecz regionu w programie NAUKA

 • 17.11.2017 | 19:00
 • 0 komentarzy

W cyklicznym programie NAUKA w dniu 30 stycznia 2016 r. ukazał się wywiad z prof., prof. Tomaszem Trojanowskim i Janem Glińskim - prezesem i wiceprezesem Oddziału PAN w Lublinie - na temat działalności lubelskich placówek PAN: Oddziału, Instytutu Agrofizyki PAN i Fundacji PAN w Lublinie.

IV Wystawa rozwiązań urządzeń badawczo-pomiarowych i nowych technologii

 • 17.11.2017 | 18:52
 • 0 komentarzy

Lubelski oddział PAN oraz Centrum innowacji naukowa-edukacyjnych zapraszają na panelowe spotkanie dyskusyjne "Innowacje w praktyce" oraz IV Wystawę innowacyjnych rozwiązań urządzeń badawczo-pomiarowych i nowych technologii. Spotkanie będzie miało miejsce w Arenie Lublin w dniach 22-23 października 2015.

Konferencja: Język ukraiński poza granicami Ukrainy

 • 17.11.2017 | 18:46
 • 0 komentarzy

W dniach 22-24 października 2015 w Sali Obrad Rady UMCS Wydziału Humanistycznego (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a) odbędzie się konferencja "Język ukraiński poza granicami Ukrainy". Organizatorzy: Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Konferencja: Roślina - źródło materiału badawczego

 • 17.11.2017 | 18:41
 • 0 komentarzy

Zapraszamy na konferencję "Roślina - źródło materiału badawczego / Plant - the source of research material", która odbędzie się w dniach 28-30 września 2015 w Hotelu Victoria, ul. Narutowicza 58/60, Lublin. Wydarzenie współorganizowane przez Komisję Nauk Medycznych lubelskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.

MOTROL 2015: Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

 • 17.11.2017 | 18:36
 • 0 komentarzy

"MOTROL - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa" - jest to cykliczna międzynarodowa konferencja, organizowana od 2002 r. na przemian w Polsce i na Ukrainie. Zapraszamy na tegoroczną edycję do siedziby oddziału PAN w Lublinie w dniach 2-3 lipca 2015.

Warsztaty: Przestrzenie publiczne miasta modernistycznego

 • 17.11.2017 | 18:30
 • 0 komentarzy

W dniach 14-17 czerwca 2015 roku odbędą się warsztaty "Przestrzenie publiczne miasta modernistycznego", organizowane przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli oraz Komisję Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych lubelskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Odbędą się w wyżej wymienionym muzeum.

14 Międzynarodowe warsztaty dla młodych naukowców BIOPHYS SPRING 2015

 • 17.11.2017 | 17:13
 • 0 komentarzy

Zapraszamy do Gödöllő na Węgrzech na 14 Międzynarodowe warsztaty dla młodych naukowców BIOPHYS SPRING, które odbędą się w dniach 27-29 maja 2015. Warsztaty są współorganizowane przez lubelski oddział Polskiej Akademii Nauk oraz - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie.

Innowacje w praktyce: III wystawa innowacyjnych urządzeń badawczych i nowych technologii

 • 17.11.2017 | 16:19
 • 0 komentarzy

Lubelski oddział PAN oraz Centrum innowacji naukowa-edukacyjnych zapraszają na panelowe spotkanie dyskusyjne "Innowacje w praktyce" oraz III Wystawę innowacyjnych rozwiązań urządzeń badawczo-pomiarowych i nowych technologii. Spotkanie będzie miało miejsce na Targach Lublin w dniach 10-11 grudnia 2014.

Ryzyko i analiza ryzyka jako kategorie badawcze współczesnych stosunków międzynarodowych

 • 17.11.2017 | 16:09
 • 0 komentarzy

W dniu 5 grudnia 2014 odbędzie się konferencja naukowa "Ryzyko i analiza ryzyka jako kategorie badawcze współczesnych stosunków międzynarodowych", organizowana przez Komisję politologii i stosunków międzynarodowych lubelskiego oddziału PAN oraz Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie.

Międzynarodowa konferencja: Electromagnetic devices processes in enviroment protection

 • 17.11.2017 | 16:01
 • 0 komentarzy

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową "Electromagnetic devices processes in enviroment protection Elmeco- 8", która odbędzie się w dniach 28 września - 1 października 2014. Organizuje ją Komisja Chemii Plazmy Niskotemperaturowej lubelskiego oddziału PAN oraz Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

Konferencja naukowa: Stalowa Wola - miasto przeszłości - przyszłość miasta

 • 17.11.2017 | 15:53
 • 0 komentarzy

Zapraszamy na konferencję naukową "Stalowa Wola - miasto przeszłości - przyszłość miasta" która odbędzie się w dniach 27-28 września 2014 w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, współorganizowaną przez Komisję Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych lubelskiego oddziału PAN.

Międzynarodowa konferencja: Klimat pola uprawnego

 • 17.11.2017 | 15:48
 • 0 komentarzy

W dniach 17-20 września 2014 odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa "Klimat pola uprawnego" współorganizowana przez Komisję agrometeorologii i klimatologii Stosowanej lubelskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Międzynarodowa konferencja: MOTROL 2014 Motoryzacja i energetyka rolnictwa

 • 17.11.2017 | 15:40
 • 0 komentarzy

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową "MOTROL 2014 Motoryzacja i energetyka rolnictwa", która odbędzie się w dniach 4-5 lipca 2014 w godzinach 9:00 - 19:00 w sali konferencyjnej w Pałacu Czartoryskich (Plac Litewski 2, Lublin).

Konferencja Naukowa: Polska i Unia Europejska wobec wyznań współczesnego świata

 • 17.11.2017 | 15:33
 • 0 komentarzy

Zapraszamy na konferencję naukową "Polska i Unia Europejska wobec wyznań współczesnego świata" oraz debatę "Szkolnictwo wyższe w Polsce w procesie integracji europejskiej", która odbędzie się 16 lipca 2014 w godzinach 9:30 - 19:00 na Wydziale Politologii UMCS (Plac Litewski 3, Lublin).

Wszechnica: Znachorstwo w XXI wieku. Mit czy rzeczywistość?

 • 17.11.2017 | 15:24
 • 0 komentarzy

Zapraszamy na kolejny wykład w ramach cyklu Wszechnica, który odbędzie się 25 lutego 2014 roku o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej w Pałacu Czartoryskich. Wykład "Znachorstwo w XXI wieku. Mit czy rzeczywistość?" poprowadzi Dr hab. Włodzimierz Piątkowski, UMCS w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Jubileusz 15-lecia lubelskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk

 • 17.11.2017 | 15:14
 • 0 komentarzy

Przypadająca w tym roku jubileuszowa uroczystość 15-lecia Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie połączona z 33 Sesją Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału oraz z jubileuszem 45-lecia Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk. Uroczystości odbyły się 27 listopada 2013 roku w Instytucie Agrofizyki PAN.

Wszechnica: Rośliny lecznicze w terapii paradontozy

 • 17.11.2017 | 15:07
 • 0 komentarzy

Zapraszamy na wykłady "Rośliny lecznicze w terapii paradontozy" (w języku polskim) oraz "Infertile and fertile human sperm; ion-transporting system properties" (w języku angielskim), które odbędą się 18 października 2013 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej w Pałacu Czartoryskich.

Konferencja naukowa: Kodeks prawa kanonicznego w badaniach młodych naukowców

 • 17.11.2017 | 14:59
 • 0 komentarzy

Zapraszamy na II Ogólnopolską konferencję naukową: Kodeks prawa kanonicznego w badaniach młodych naukowców, która rozpocznie się o godzinie 9:00 dnia 1 czerwca 2013 roku w Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1 ( sale CI-300 i CI-304). W programie ponad 30 interesujących krótkich wykładów.

Prof. Tomasz Trojanowski został powołany na członka Krymskiej Akademii Nauk

 • 17.11.2017 | 14:46
 • 0 komentarzy

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski - Prezes lubelskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk 3 kwietnia 2013 roku został powołany na członka zagranicznej Krymskiej Akademii Nauk jako wyraz uznania owocnej współpracy Lubelskiego Oddziału PAN z placówkami naukowymi na Ukrainie. Uroczystego wręczenia dyplomu dokonała prof. Ilia Nikolenko.

Kolejne otwarte wykłady: "Biomedical sciences today" oraz "Fishing for arthrits"

 • 17.11.2017 | 14:36
 • 0 komentarzy

Wykłady odbędą się 5 kwietnia 2013 roku o godzinie 16:30 w auli Collegium Medicum UM w Lublinie przy ul. Radziwiłłowskiej 11. Wykłady wygłosi prof. Przemko Tylzanowski. Ogranizatorzy: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Komisja Nauk Medycznych PAN Oddział w Lublinie, Wydział II Nauk Biologicznych LTN w Lublinie.

Cykl wykładów otwartych: Ekologia, odnawialne źródła energii, inteligentna energetyka

 • 16.11.2017 | 19:04
 • 0 komentarzy

Zapraszamy na pierwszy wykład "Ekologia, Odnawialne Źródła Energii, Inteligentna Energetyka- fakty i mity" prowadzony przez Roberta Szlęzaka, leadera obszaru zrównoważony rozwój w Centrum kompetencji wschodnich, wiceprezesa Towarzystwa rozwoju małych elektrowni wodnych (TRMEW), Reprezentant TRMEW w Polskiej Radzie Koordynacyjnej OZE.

150 Rocznica Powstania Styczniowego

 • 16.11.2017 | 18:59
 • 0 komentarzy

Sesję naukową "Rok 1863. Walka - Kraj - Lubelszczyzna - Kościół" zainicjował prof. Eugeniusz Niebelski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - wspomagany przez historyków związanych z Komisją Historyczną lubelskiego PAN oraz organizacyjnie i materialnie przez Miasto Lublin, Województwo Lubelskie, PAN i Muzeum Lubelskie w Lublinie.

XV Forum architektury krajobrazu - planowanie krajobrazu

 • 16.11.2017 | 18:56
 • 0 komentarzy

Komisja Architektury Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych Oddziału PAN w Lublinie i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu organizuje "XV Forum Architektury Krajobrazu - Planowanie Krajobrazu", które odbędzie się 16-17 listopada 2012 roku w Lublinie i Kazimierzu Dolnym.