Powstanie czy Samorząd?
Ryszard Bender
5.25 zł
Wykorzystanie brykietowania do zagospodarowania odpadów
Gabriel Borowski
27.30 zł
Ciernistą drogą
Mariya Chepil
42.10 zł
Oświata (...) społeczności ukraińskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939
Jerzy Doroszewski
5.25 zł
Seminaria nauczycielskie w Polsce (...) (1918-1937)
Jerzy Doroszewski
10.50 zł
Słownik biograficzny nauczycieli miasta Lublina w latach 1918-1939
Jerzy Doroszewski
10.50 zł
Szkolnictwo miasta Lublina w latach 1918-1939
Jerzy Doroszewski
10.50 zł
Zakłady kształcenia nauczycieli w województwie lubelskim w latach 1918-1939
Jerzy Doroszewski
2.10 zł
Ochrona danych osobowych w telekomunikacji - aspekty prawne
Paweł Fajgielski
5.25 zł
Ekologia roślin naczyniowych Lubelszczyzny
Dominik Fijałkowski
26.25 zł
Flora roślin naczyniowych Roztoczańskiego Parku Narodowego
Dominik Fijałkowski
26.25 zł
Lubelszczyna i jej geobotanicy
Dominik Fijałkowski
10.50 zł
Ochrona przyrody i środowiska na Lubelszczyźnie
Dominik Fijałkowski
10.50 zł
Rośliny lecznicze na Lubelszczyźnie
Dominik Fijałkowski, Elżbieta Chojnacka-Fijałkowska
63.00 zł
Szata roślinna Poleskiego Parku Narodowego
Dominik Fijałkowski
10.50 zł
Świerk pospolity Picea abies (L.) Karst. na Lubelszczyźnie
Dominik Fijałkowski, Grażyna Topolska
10.50 zł
Grzyby Lubelszczyzny - tom I
Zofia Flisińska
21.00 zł
Grzyby Lubelszczyzny - tom II
Zofia Flisińska
21.00 zł
On the necessary and sufficient conditions for extremes of invariants
Jerzy Grycz
16.80 zł
Ignacy Lubowiecki. Pamiętniki
Norbert Kasperek
5.25 zł
Złotnicy lubelscy
Aleksandra J. Kasprzak
44.10 zł
Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 1795-1918
Albin Koprukowniak
10.50 zł
Studia nad ziemiaństwem w XIX i XX wieku
Albin Koprukowniak, Zofia Gołębiowska
15.75 zł
Na wygnańczym szlaku
Mariusz Korzeniowski
5.25 zł
Paraverbale Ausdrücke als Gestaltungsmittel der Textsorte Comic am Beispiel der Reihe Asterix
Jolanta Krieger
10.50 zł
Kulturowe wyzwania XXI wieku
Urszula Kusio
10.50 zł
Człowiek wobec rewolucji i terroru
Eugenia Łoch
10.50 zł
Człowiek wobec wyzwań humanistycznych i cywilizacyjnych współczesnego świata
Eugenia Łoch, Anna Kalinowska
10.50 zł
Słowacki w literaturze i kulturze XIX i XX wieku
Eugenia Łoch
10.50 zł
Stefan Żeromski i jego współcześni
Eugenia Łoch
10.50 zł
Louis Faury (1874-1947) Przez chwałę do zapomnienia
Lech Maliszewski
31.50 zł
Polityczne kampanie prasowe w okresie rządów Władysława Gomułki
Mariusz Mazur
10.50 zł
Porosty (Lichenes) tom II - Rodzina Lecanoraceae
Józef Motyka
2.10 zł
Świadectwo i tendencja
Małgorzata Nossowska
10.50 zł
Historia teorii eksperymentu
Wiktor Oktaba
10.50 zł
Opowieści akademickie i morały
Wiktor Oktaba
15.75 zł
Etyka... w nauce, w polityce, w medycynie, w biznesie...
Edmund K. Prost
5.25 zł
Probabiliści, statystycy, matematycy, ekonometrycy i biometrycy od starożytności do 2000 r.
Wiktor Oktaba
10.50 zł
Russian Nationality Policy in the Western Provinces of the Empire (1863-1905)
Witold Rodkiewicz
10.50 zł
Klucz szczebrzeski Ordynacji Zamojskiej w XVII i XVIII wieku
Agnieszka Beata Sidorowska
21.00 zł
Nad Turią i Stochodem
Halina Stachyra
63.00 zł
Chełmska Dyrekcja Naukowa
Dariusz Szewczyk
24.10 zł
Lublin w czasie powstania listopadowego
Dariusz Taźbirek
21.00 zł
Porosty (Lichenes) tom III - Rodzina Lecanoraceae
Józef Motyka
2.10 zł
Kultura zdrowotna ludności wiejskiej w Małopolsce od połowy XIX do końca XX wieku
Beata Tworek
10.50 zł
Lubelska obrzędowość rodzinna w kontekście współczesnych przemian
Mariola Tymochowicz
26.25 zł
Eyetracking w przestrzeniach edukacji medialnej
Rafał Wawer
31.50 zł
Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji XXI wieku.
Rafał Wawer, Magdalena Pakuła
31.50 zł
Stopnica. Dzieje miasta i zamku .
Elżbieta Wierzbicka
21.55 zł
Stanowisko prasy brytyjskiej wobec sprawy polskiej w czasie pierwszej wojny światowej
Joanna Złotkiewicz-Kłębukowska
10.50 zł
Przeobrażenia technologiczne i własnościowe na wsi lubelskiej w latach 1864-1914. Studium miejsca-Majdan Krasieniński.
Halina Stachyra
42.00 zł
Emancypacja zwierząt?
Eugenia Łoch, Agnieszka Trześniewska
21.00 zł