Autor: Jerzy Doroszewski
Zakłady kształcenia nauczycieli w województwie lubelskim w latach 1918-1939
Książka omawia kwestię kształcenia kadr nauczycielskich po odzyskaniu niepodległości, kiedy to w wyniku wieloletnich zaniedbań w zakresie szkolnictwa wynikających ze spuścizny doby rozbiorowej wystąpiła konieczność szybkiego przygotowania w pełni kwalifikowanych nauczycieli. Celem szybko wprowadzanej reorganizacji było doskonalenie całego procesu edukacyjnego zgodnego z potrzebami czasu i wymogami postępu pedagogicznego.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 1999
Kategoria: historyczne
cena: 2.10 zł