Autor: Jerzy Doroszewski
Słownik biograficzny nauczycieli miasta Lublina w latach 1918-1939
www.hellenhandbags.com Ze względu na swą wagę w okresie międzywojennym, w Lublinie istniały wszystkie rodzaje szkół, w tym wiele z nich o zasięgu regionalnym, zapewniały możliwość kształcenia młodzieży miejscowej, jak również z powiatów przyległych. Szkoły wyróżniały się prestiżem i uznaniem, oraz wysokim poziomem kształcenia, dzięki uznanym i cenionym pracownikom nauki. Przedstawiono tu w bardzo zwartej formie dokonania przynajmniej części z ogromnej rzeszy znakomitych pedagogów lubelskich.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2007
Kategoria: inżynierskie
cena: 10.50 zł