Autor: Jerzy Doroszewski
Seminaria nauczycielskie w Polsce (...) (1918-1937)
Jest to szczegółowe i obszerne opracowanie działalności seminariów nauczycielskich w Polsce międzywojennej, od momentu ich powstania, tj. od 1919 roku, do 1937 roku, kiedy to ich miejsce zajęły licea pedagogiczne.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2002
Kategoria: historyczne
cena: 10.50 zł