Autor: Halina Stachyra
Przeobrażenia technologiczne i własnościowe na wsi lubelskiej w latach 1864-1914. Studium miejsca-Majdan Krasieniński.
www.tucsonfca.comW 150 rocznicę uwłaszczenia chłopów w Królestwie Polskim i w "roku kolbergowskim" Autorka proponuje monografię, która przedstawia na przykładzie Majdanu Krasienińskiego, wsi powstałej na zlicytowanym majątku Krasienin z okolic Lublina, proces tworzenia się nowożytnej wsi lubelskiej. Praca ta nie jest zwykłym opracowaniem historii miejscowości o charakterze regionalistycznym lecz prezentacją życia materialnego Majdanu Krasienińskiego na tle doniosłych przemian jakie przyniosło chłopom uwłaszczenie. abelevatorshoes.com
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2015
Kategoria: inżynierskie
cena: 42.00 zł