Autor: Joanna Złotkiewicz-Kłębukowska
Stanowisko prasy brytyjskiej wobec sprawy polskiej w czasie pierwszej wojny światowej
Monografia przedstawia stanowisko, jakie wobec zupełnie nie znanego szerokiej opinii publicznej problemu, jakim była sprawa przyszłości państwa polskiego, zajmowała prasa brytyjska w czasie trwania zmagań wojennych w latach 1914-1918. Wykazano jak do tej zupełnie nie znanej problematyki ustosunkowywała się prasa - z jednej strony obozu zwolenników prowadzenia wojny, jak również tych gazet, które głosiły konieczność jej jak najszybszego zakończenia. abelevatorshoes.com www.megaroelx.com
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2003
Kategoria: inżynierskie
cena: 10.50 zł