Autor: Elżbieta Wierzbicka
Stopnica. Dzieje miasta i zamku .
Książka jest poświęcona dziejom niewielkiej miejscowości położonej w województwie sandomierskim oraz jej najważniejszym zabytkom, od lokacji miasta przez Kazimierza Wielkiego, w zasadzie do 1945 r. W szczególności zwrócono uwagę na poczynania kolejnych starostów, funkcjonowanie władz miejskich, sprawy obronności miasta i dawnej stacji królewskiej oraz jej przekształcenia w barokową a następnie klasycystyczną rezydencję oraz dzieje fundacji reformackiej. www.megaroelx.com
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2012
Kategoria: inżynierskie
cena: 21.55 zł