Autor: Rafał Wawer, Magdalena Pakuła
Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji XXI wieku.
Rozwój technologii teleinformatycznych ma wpływ na inne spojrzenie na edukację. Dostępne na rynku oprogramowanie pozwala niewielkim nakładem kosztów zainstalować w placówkach edukacyjnych platformę e-learningową. Postęp w tej dziedzinie nauczania następuje również ze względu na zwiększenie przepustowości łączy jak również powszechny dostęp do Internetu. Dla dzisiejszej młodzieży e-learning jest naturalnym sposobem zdobywania, utrwalania informacji. Narzędzia, które służą do organizacji kursów on-line, dają możliwość tworzenia ich w prosty i przejrzysty sposób. Służą one do podniesienia jakości kształcenia. https://www.rephandbag.com
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2014
Kategoria: inżynierskie
cena: 31.50 zł