Autor: Jerzy Doroszewski
Oświata (...) społeczności ukraińskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939
Studium omawiające zagadnienie usytuowania prawnego mniejszości narodowych w Polsce w omawianym okresie, obrazujące ogólną politykę państwa wobec tej części ówczesnego społeczeństwa, jest również opracowaniem odnoszącym się do dziejów społeczności ukraińskiej.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2000
Kategoria: historyczne
cena: 5.25 zł