Autor: Rafał Wawer
Eyetracking w przestrzeniach edukacji medialnej
Eyetracking jest zespołem technik badawczych, przeznaczonych do pomiaru, rejestracji i analizy danych o położeniu i ruchu gałek ocznych. Eyetrackin dostarcza ilościowych danych pomiarowych, nie odwołując się do subiektywnych werbalnych relacji badanego. Bazuje na obiektywnych procesach psychofizycznych i neuropsychicznych towarzyszących aktywizacji, przetwarzaniu informacji wzrokowej oraz reakcjom okoruchowym na odbierane bodźce. Książka wychodzi naprzeciw zainteresowaniu tym zagadnieniom
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2014
Kategoria: inżynierskie
cena: 31.50 zł