Autor: Mariola Tymochowicz
Lubelska obrzędowość rodzinna w kontekście współczesnych przemian
replica handbags Książka stanowi zgromadzoną bogatą i wiarygodną bazę dokumentacyjną, która jest bardzo dobrą podbudową dla omawianej problematyki, a w przyszłości może być wielokrotnie wykorzystywana do dalszych analiz. Monografia obrazuje konfrontację tradycji ze współczesnością, adaptację i kontynuację zjawisk tradycyjnych, przedstawia innowacje i modernizacje strukturalne i funkcjonalne. Wyjaśnia niezwykle istotne pojęcia dla uściślenia językowego i funkcjonalnego terminów: obyczaj, obrzęd, zwyczaj, rytuał, uroczystość, ceremonia oraz święto.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2012
Kategoria: inżynierskie
cena: 26.25 zł