Autor: Beata Tworek
Kultura zdrowotna ludności wiejskiej w Małopolsce od połowy XIX do końca XX wieku
Książka powstała w oparciu o źródła pamiętnikarskie i literaturę piękną, jest socjologicznym spojrzeniem na kulturę zdrowotną, ukazuje jej swoisty i złożony charakter, poszerza całościową wiedzę nt. uwarunkowań i rozwoju kultury zdrowotnej w ciągu długiego czasu w Małopolsce.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2007
Kategoria: historyczne
cena: 10.50 zł