Autor: Witold Rodkiewicz
Russian Nationality Policy in the Western Provinces of the Empire (1863-1905)
Monografia analizuje politykę narodowościową władz carskich w regionie, który w polskiej historiografii jest nazywany „Kresami”. Głównym obiektem analizy jest polityka wobec Polaków, którzy byli przez władze carskie uważni za główną, a na początku rozpatrywanego okresu jedyną, narodowość, która mogła zagrozić rosyjskiemu panowaniu w regionie i zapobiec jego integracji z Rosją.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 1998
Kategoria: historyczne
cena: 10.50 zł