Autor: Wiktor Oktaba
Probabiliści, statystycy, matematycy, ekonometrycy i biometrycy od starożytności do 2000 r.
Książka obejmuje szkic historyczny rozwoju rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju statystyki w Polsce, a przede wszystkim 275 biogramów nieżyjących probabilistów, statystyków matematyków i biometryków od czasów antycznych do 2000 roku.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2002
Kategoria: inne
cena: 10.50 zł