Autor: Edmund K. Prost
Etyka... w nauce, w polityce, w medycynie, w biznesie...
Materiały z sesji naukowej organizowanej w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki i Techniki. Są to cztery opracowania przedstawicieli nauki lubelskiego ośrodka naukowego, każde z nich dotyczy osobnych rozdziałów naszego życia społecznego i osobistego.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2003
Kategoria: inne
cena: 5.25 zł