Autor: Wiktor Oktaba
Historia teorii eksperymentu
Książka przeznaczona jest dla czytelników interesujących się statystyką matematyczną, a głównie teorią eksperymentu i jej zastosowaniem w wielu dyscyplinach naukowych. Praca ma charakter historyczno-przeglądowy. Obejmuje histerię doświadczalnictwa w szerokim sensie z uwzględnieniem rysu historycznego wkładu Polaków. Zwraca uwagę na poszczególne układy eksperymentalne. Przedstawione przykłady mogą zainteresować czytelnika korzystającego w praktyce z układów eksperymentalnych.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2002
Kategoria: inżynierskie
cena: 10.50 zł