Autor: Małgorzata Nossowska
Świadectwo i tendencja
Książka zawiera odtworzenie obrazu Francji konstruowanego przez wybrane czasopisma warszawskie, które były niejednokrotnie podstawowym źródłem wiedzy o tym kraju i jako takie w znacznym stopniu wpływały na funkcjonujący powszechnie jego wizerunek, tworząc pewne schematy myślenia o Francji. Jednocześnie prasa odzwierciedlała panujące o Francji i Francuzach opinie, tej części społeczeństwa, która miała wpływ i dostęp do jedynego w tym okresie powszechnego medium – prasy i to zarówno jako twórcy, jak i odbiorcy przekazów.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2001
Kategoria: inne
cena: 10.50 zł